938860022 | comercial@reymavic.es
ctra. de Manlleu, km 1 – 08500 Vic (bcn)
sortida VIC CENTRE, C-25 (eix transversal)
Dilluns a Divendres: 8’00-13’00 i 15’00-19’30,
Dissabte: 9’00-13’00. Juliol / Agost Dissabte tancat
938860022 | comercial@reymavic.es
ctra. de Manlleu, km 1 – 08500 Vic (bcn)
sortida VIC CENTRE, C-25 (eix transversal)
Dilluns a Divendres: 8’00-13’00 i 15’00-19’30,
Dissabte: 9’00-13’00. Juliol / Agost Dissabte tancat

Política de confidencialitat

Protecció de dades
Les dades personals que el Client ens facilita i tota la informació que acredita la compra es conservaran en suport electrònic. Aquestes dades personals (nom, adreça electrònica, domicili, etc.) s’incorporaran en un fitxer creat pel Venedor per la gestió de les seves relacions comercials amb els seus clients. No seran cedides a tercers excepte en els casos imprescindibles per dur a terme el subministrament de la comanda (transportistes, fabricants, etc.).

De conformitat amb el disposat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) informem que aquestes dades seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. El Client té dret d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes dispostos en la legislació vigent. Podrà exercir aquests drets remetent al Venedor una sol·licitud expressa mitjançant qualsevol mitjà.

El Client accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les dades personals que ha facilitat són verídiques i correctes. Si no és així, el Venedor no es fa responsable de l’acompliment de les seves obligacions contractuals.

Les pàgines de la botiga online i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals COMERCIAL REYMAVIC, S.A. o les empreses del seu grup són titulars o llicenciataries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

La nostra intenció és la d’oferir una botiga online que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, li informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

COMERCIAL REYMAVIC, S.A. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços o hipervíncles.

Pin It on Pinterest

Share This