938860022 | comercial@reymavic.es
ctra. de Manlleu, km 1 – 08500 Vic (bcn)
sortida VIC CENTRE, C-25 (eix transversal)
Dilluns a Divendres: 8’00-13’00 i 15’00-19’30,
Dissabte: 9’00-13’00. Juliol / Agost Dissabte tancat
938860022 | comercial@reymavic.es
ctra. de Manlleu, km 1 – 08500 Vic (bcn)
sortida VIC CENTRE, C-25 (eix transversal)
Dilluns a Divendres: 8’00-13’00 i 15’00-19’30,
Dissabte: 9’00-13’00. Juliol / Agost Dissabte tancat

Termes i condicions

Benvingut a la pàgina web www.reymavic.com

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta botiga online. La navegació per aquesta botiga online li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

Condicions generals
Aquesta botiga online és propietat de COMERCIAL REYMAVIC, S.A. (en edavant «El Venedor»), amb CIF A58086380 i domicili Ctra. de Manlleu, km 1 – 08500 Vic (bcn), sortida VIC CENTRE, C-25 (eix transversal), adreça electrònica de contacte comercial@reymavic.es. Aquesta botiga virtual ha estat desenvolupada per l’empresa especialista en botigues online dissenyjordi.

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que el www.reymavic.com és un domini de l’empresa COMERCIAL REYMAVIC, S.A. amb domicili social en Ctra. de Manlleu, km 1 – 08500 Vic (bcn), sortida VIC CENTRE, C-25 (eix transversal) a Barcelona.

La societat COMERCIAL REYMAVIC, S.A. amb CIF: A58086380 figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 2371, llibre 1760, Secció 2, Foli 164, Fulla 24844.

Quan faci una comanda, el Client accepta sense reserves les presents condicions legals, condicions que haurà de llegir i acceptar durant el procès de compra.

El Venedor presenta els seus productes en aquesta botiga online amb les imatges i textos de la forma més realista possible, amb la màxima diligència i precisió. No obstant, el color que apareix en pantalla i altres detalls poden diferenciar-se lleugerament dels propis del producte per efecte del procès tècnic de reproducció i presentació. En cas de dubte preguem que abans de la compra contactin amb nosaltres.

Els imports de cada producte detallen els impostos aplicables i ocasionalment poden incloure també les despeses de lliurament. Abans de realitzar una comanda, el Client podrà conèixer al detall aquests imports. La comanda s’entendrà legalment realitzada quan el Client premi «Acceptar» en la pantalla de confirmació de la comanda. El Venedor no procedirà a enviar els productes de la comanda fins a rebre confirmació que el Client ha efectuat el pagament.

La normativa europea promou la resolució mitjançant l’arbitratge de litigis en matèria de comerç electrònic. Més informació a https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Com a usuari d’aquesta botiga online, ha d’utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta botiga online o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

Condicions de lliurament i pagament
Els terminis i forma de lliurament, així com els mètodes de pagament disponibles, estan clarament indicats durant el procés de compra i en la pàgina de «Ajuda» d’aquesta botiga online.

Les condicions referides a imports i terminis de lliurament són plenament vàlides per les compres efectuades des d’estats integrants de la Unió Europea. Pel cas de països extracomunitaris els imports indicats no inclouen els aranzels o altres quantitats relatives als tràmits que facin els serveis de duanes de l’estat de residència del Client. El Venedor no serà responsable de les demores derivades dels tràmits duaners.

Encara que el Venedor intenta tenir sempre disponibles els productes que es mostren en aquesta botiga online, excepcionalment pot donar-se el cas de no disposar del producte sol·licitat pel Client. n aquest cas el Venedor informarà al Client del termini de lliurament de la comanda. En cas excepcional de no poder proporcionar el producte, el Venedor podrà proposar al Client un producte de qualitat i preu equivalent. El Client podrà rebutjar aquesta alternativa i el Venedor quedarà obligat a efectuar el reemborsament immediat de l’import del producte pagat pel Client.

Dret de desistiment
El Client disposa d’un termini de 14 dies naturals per desistir de la compra sense que n’hagi d’indicar els motius. El termini es calcularà a partir del dia de recepció del producte. Les devolucions de productes només s’admetran si es reben en perfecte estat i amb el seu embalatge original. Un cop rebuts els productes, el Venedor procedirà al reintegrament de l’import abonat pel Client, reintegrament que s’efectuarà en un termini no superior als 30 dies i sense retenció de quantitat alguna. Les despeses del transport del retorn del producte no seran abonats, i aniran a càrrec del Client.

Devolucions
Correspon al Client verificar que el producte o productes que rebi del transportista estan en bon estat i si és el cas, comunicar al Venedor les incidències que pugui constatar, que l’atendrà i li proposarà una solució satisfactòria pels seus interessos. Aquests casos s’acceptaran sempre i quant el producte no hagi estat utilitzat i es retorni en les mateixes condicions i embalatge que el Client ho hagi rebut.

En cas que la compra s’hagi realitzat a una botiga física, la devolució serà retornada en forma de xec regal per a la propera compra als nostres centres.

En cas que la compra s’hagi realitzat a una botiga online, els clients disposaran de 15 dies hàbils per retornar el producte i si compleix les condicions abans esmentades, se li tornarà el total de l’import de la comanda.

Pin It on Pinterest

Share This